Links en Rechts Weet jij wat het betekend wanneer een partij links of rechts is? Dit is in principe heel eenvoudi... lees meer Tweede Kamer De politici die actief zijn in de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door het volk. Zij zijn ... lees meer Politieke partijen Met een politieke partij bedoelen we een groep mensen die zich verenigd hebben op basis van gemee... lees meer Eerste Kamer In Nederland kennen we een Staten-Generaal die is verdeeld over twee kamers.  De Eerste Kame... lees meer

Ministeries

Geplaatst op: 28-11

Ministers zijn de personen die aan het hoofd staan en leiding geven aan een ministerie. Ministers worden gekozen uit de zittende partij. Zoals vele andere woorden is het woord minister ook afgeleid van de Latijnse taal en het woord minister betekend dan ook dienaar. Wanneer een nieuwe regering komt te zitten dan worden de ministers gekozen uit de leidende partij. Daarom zijn de huidige ministers allemaal van de VVD. Momenteel telt de regering 13 ministers.

Ministeries

De ministers staan aan het hoofd van een ministerie. De minister-president is de leider van alle ministers omdat hij de fractievoorzitter is van de leidende partij. Ministers hebben in het jaar 2014 gemiddeld 140,000. dit is minder dan de Balkenende norm aangeeft. De Balkenende norm is aanvankelijk ingesteld op 180,000 euro. Dit was eerste de norm voor het salaris dat de minister-president zou gaan verdienen maar dit is nooit doorgegaan. De minister-president. Niet alle  minister hebben een ministerie dat ze leiden onder zich. Soms zijn er ministers die helemaal geen ministerie hebben. Deze ministers worden dan ministers zonder portefeuille genoemd. Een voorbeeld van een minister zonder portefeuille is de minister voor Wonen en Rijksdienst. Hoe een minister met en zonder portefeuille te herkennen is, is heel makkelijk. Een minister met portefeuille noemen we een minister van een minister zonder portefeuille noemen we een minister voor.  Ministers worden door de koning beëdigd door de koning en leggen daarbij de zuiveringseed af. Een minister behoort bij het stoppen van zijn ambt zijn ontslag in te dienen bij de koning. Een minister wordt gekozen voor vier jaar en daarna wordt een andere minister gekozen. De ministers worden door de partijleden benoemd. Als de minister een eed aflegt dan mag deze kiezen voor een eed of belofte of verklaring.

Huidige ministers

De huidige zittende ministeries zijn als volgt; Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, Ministerie van Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn en Ministerie van Financiën.