Links en Rechts Weet jij wat het betekend wanneer een partij links of rechts is? Dit is in principe heel eenvoudi... lees meer Politieke partijen Met een politieke partij bedoelen we een groep mensen die zich verenigd hebben op basis van gemee... lees meer Eerste Kamer In Nederland kennen we een Staten-Generaal die is verdeeld over twee kamers.  De Eerste Kame... lees meer Tweede Kamer De politici die actief zijn in de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door het volk. Zij zijn ... lees meer

Staten-Generaal

De Staten-Generaal is in Nederland de Eerste en Tweede Kamer tezamen. We spreken dan officieel en formeel ook van een ''Eerste Kamer der Staten-Generaal'' en een ''Tweede Kamer der Staten-Generaal''.  In totaal zijn er  225 personen die beslissingen nemen in  naam van de Staten-Generaal. Dit aantal leden is in de loop der jaren veranderd. De voorgaande Staten-Generaal telde in de 18e eeuw zo'n 50 leden voor de Eerste en Tweede Kamer. Deze werd aan het einde van de 19e eeuw in 1887 verhoogt naar 100. in 1917 werd het kiesrecht voor mannen ingevoerd en genoten vrouwen een passief kiesrecht wat inhield dat ze indirect via de man een stem mochten uitbrengen als deze dat goedkeurde. Pas in het jaar 1922 werd het kiesrecht voor zowel mannen en vrouwen ingevoerd en sindsdien werd de Staten-Generaal door het hele volk gekozen tot en met vandaag en met uitzondering van de periode tussen 1940 en 1945 (door de Tweede Wereldoorlog).

Geschiedenis

De Staten-Generaal is in de Republiek der Nederlanden ontstaan nadat de provincies de toenmalige Spaanse koning hadden weggestuurd. Daarna is besloten dat de provincies zichzelf zouden besturen. In principe betekend dit dat ons land in die tijd was verdeeld in aparte rechtstaten, de provincies. De Staten-Generaal was niet meer of minder dan een bijeenkomst van de adviseurs van de provincies waarvan de provincie Holland, door de toenmalige handel en gunstige ligging aan de Noordzee de rijkste en machtigste provincie was. Hier had de toenmalige prins van Oranje een speciale rol doordat hij de aanvoerder was van het Nederlandse leger. Zoals bekend is in die tijd de ''Republiek der Nederlanden'' een ware wereldmacht geworden door de VOC activiteiten.
In 1795 kwam de republiek ten val, mede dankzij door de Franse invloeden van het Franse leger dat onder leiding van Napoleon Nederland hadLijs veroverd. In deze tijd zijn ook de Achternamen ingevoerd. Aanvankelijk is de Staten-Generaal ontstaan toen België en Nederland nog bestonden uitrepublieken republieken. Toen een Bourgondische, hoge en gerespecteerde Adelheer genaamd Filips de Goede graaf of hertog wist te worden van de verschillende 'gewesten', begon deze andere hoge edelen bij elkaar te roepen om belangrijke beslissingen te nemen tijdens vergaderingen. Deze vergaderingen werden in het stadhuis in Brugge gehouden en eerst alleen op verzoek van Filips de Goede (Filips III). Toen de edellieden zelf vergaderingen gingen plannen om belangrijke beslissingen te kunnen nemen werd het begin gezet van de huidige Staten-Generaal.

Artikelen

Tweede Kamer

De politici die actief zijn in de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door het volk. Zij zijn dus de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. De Tweede Kamer telt 150 leden en heeft als belangrijkste taken het leveren mede wetgeving, controle en . De rol die de Tweede Kamer uitvoert in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer de in

Lees meer...

Eerste Kamer

In Nederland kennen we een Staten-Generaal die is verdeeld over twee kamers.  De Eerste Kamer werd in 1815 gevormd op verzoek van de Zuidelijke Nederlanden die graag een plaats in het parlement wilden voor de adelheren en vrouwen. Deze regeling werd door de Noordelijke Nederlanden goedgekeurd en zo werd de St

Lees meer...