Links en Rechts Weet jij wat het betekend wanneer een partij links of rechts is? Dit is in principe heel eenvoudi... lees meer Tweede Kamer De politici die actief zijn in de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door het volk. Zij zijn ... lees meer Politieke partijen Met een politieke partij bedoelen we een groep mensen die zich verenigd hebben op basis van gemee... lees meer Eerste Kamer In Nederland kennen we een Staten-Generaal die is verdeeld over twee kamers.  De Eerste Kame... lees meer

Verkiezingen

Verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Dit is zo geregeld in de kieswet. De bekendste verkiezingen zijn natuurlijk de verkiezingen van het Nederlandse parlement. Daarnaast kennen we in Nederland de Landelijke verkiezingen, Europese Parlementsverkiezingen, de provinciale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en ook de waterschapsverkiezingen. Nieuwe verkiezingen vinden doorgaans om de vier jaar plaats, behalve voor het Europese parlement, daar vinden nieuwe verkiezingen plaats om de vijf jaar.

Tweede kamer

Tweede Kamerleden worden om de vier jaar gekozen bij de landelijke verkiezingen. De positie van de leden vinden plaats naar het aantal zetels en naar positie op de lijst. Aanvankelijk van het aantal leden dat de partij verkiesbaar heeft staan, kunnen individuele partijleden die lager staan in de lijst toch in de Tweede Kamer komen te zitten wanneer zij een aantal voorkeursstemmen hebben gekregen. Voorkeursstemmen zijn die stemmen die men extra heeft ontvangen wanneer de kiesdrempel is gepasseerd. De kiesdrempel is het aantal stemmen dat nodig is voor 1 zetel. Naar mate men de kiesdrempel bereikt krijgt een partij een extra zetel erbij. Er zijn zoals bekend 150 plaatsen voor de Tweede Kamer beschikbaar. Er kunnen dus 150 zetels worden verdeeld onder de beschikbare partijen. De partij met het meeste aantal zetels is de grootste partij in de coalitie zowel als in de tweede kamer.  De Tweede Kamer leden worden gekozen door het volk middels verkiezingen die om de vier jaar.

Provinciale verkiezingen en Waterschapsverkiezingen

De Provinciale Staten vormen de hoogste macht in een provincie. Het aantal Statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners dat de provincie kent. In Nederland is Brabant de grootste provincie en vanzelfsprekend bezit zij dan ook het meeste aantal Statenleden van de provincie. De Statenleden kunnen alleen gekozen worden door de inwoners van de provincie die kiesgerechtigd zijn. Wanneer de Provinciale verkiezingen plaatsvinden, vinden tevens de verkiezingen voor de Waterschappen plaats.

Gemeenteraadverkiezingen

In elke gemeente staat de Gemeenteraad aan het hoofd van het bestuur. Zij bestuurt dus in principe de gemeente en staan garant voor de besluitvorming binnen de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden gekozen door de inwoners van deze gemeente. Wel moeten deze kiesgerechtigd zijn.

Europese verkiezingen

Sinds 1979 worden er ook verkiezingen gevoerd voor het Europees parlement. Deze verkiezingen vinden plaats onder alle lidstaten van de Europese Unie. Wanneer er een nieuwe lidstaat bij komt die dus de Euro als munteenheid.

Bureaustoelen